Wird geladen ...
Beim Laden des Inhalts ist leider ein Fehler aufgetreten.
 

Menschenrechtsorganisation in Istanbul erhebt Anklage gege n den türk. Kultusminister

Nachrichten erweitern
 • Gabriel Rabo
  SOLNews (4.6.2003) Die Menschenrechtsorganisation (Kommission gegen Rassismus und Ausgrenzung) in Istanbul hat eine Anklage gegen den türkischen Minister für
  Nachricht 1 von 1 , 4. Juni 2003
   SOLNews (4.6.2003) Die Menschenrechtsorganisation (Kommission gegen Rassismus und Ausgrenzung) in Istanbul hat eine Anklage gegen den türkischen Minister für Kultur und Erziehung wegen der von ihm angeordneten Wettbewerbkampagne in den türkischen Schulen am 30.5.2003 gegen "die armenischen Behauptung des Völkermordes" erhoben. Im Schreiben des Ministers Hüseyin Celik vom 24.4.2003 an die Schulen ist die Rede von der "Bekämpfung der Behauptung des Völkermordes an den Armeniern, Pontos-Griechen und Syrern (Aramäern)". Über das Wettbewerb wurde bereits via SOL-Mailingliste berichtet.
    
   Anbei der türkische Text ausführlich über die Anklage.
    
   Gabriel Rabo
    

   MEB Genelgesi'ne Karşı Dava Danıştay'a Dava

   İHD İstanbul Şubesi, "Ermeni iddialarının asılsızlığı" konulu konferans ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmesini öngören Genelgenin iptali için dava dilekçesini, Kumkapı Bölge İdare Mahkemesi'ne verdi. Dernek, barış isteyen herkesi mücadeleye çağırdı.


   BİA Haber Merkezi
   30/05/2003

   BİA (İstanbul) -

   İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, ilköğretim kurumlarında "Ermeni iddialarının asılsızlığı" temalı konferanslar gerçekleştirilmesini; ortaöğretim kurumlarında da "Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni isyanı ve faaliyetleri" kompozisyon yarışması düzenlenmesini öngören Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi'nin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı.

   Kumkapı Bölge İdare Mahkemesi'ne dün (Perşembe) sunulan dava dilekçesinde, söz konusu genelgenin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'
   na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin imza koyduğu, iç hukuku bağlayıcı uluslar arası sözleşmelere aykırı olduğu vurgulandı.

   Düşmanlık değil kardeşlik için


   Genelgenin Ermeni çocuklarının kendilerini düşman bir çevrede ve yalnız hissetmelerine, diğer kimliklerden çocukların da Ermeni arkadaşlarına karşı düşmanlık duymalarına yol açacağını vurgulayan İHD'liler, "çocukların barışçıl duygularla yetişmesini, ırkçı ve ayrımcı önyargılara karşı korunmasını, okullarda dostluk duygularının aşılanmasını isteyen herkesi" Genelge'ye karşı çıkmaya çağırdılar.

   "Çocuklarımıza düşmanlığı değil, kardeşliği öğretin" denilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

   * Genelge, Anayasa'nın,
   "Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz" hükmünü içeren 25. maddesini, çok sayıda uluslar arası sözleşme maddesi arasında, "Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir," diyen Anayasa'nın 27. maddesini, "Çocuk ifade özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak (.....) yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir," diyen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesini ihlal etmektedir.

   * Genelgenin çocuklarımızın vicdanlarında, duygusal ve düşünsel dünyalarında onulmaz yaralar açacağına inanıyoruz.

   * Bu yönüyle de Genelge, "Çocuğun (...) değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma rurhuyla yetiştirilmesinin gerekliliği"ni hükmeden, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin giriş bölümünü, "Eğitim insan kişiliğinin tam anlamıyla gelişmesini ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının güçlendirilmesini sağlayacak, bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu geliştirecek şekilde verilir" diyen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 26. maddesini ihlal etmektedir. (BB/NK)
  Deine Nachricht wurde erfolgreich abgeschickt und wird in Kürze an die Empfänger geliefert.